EDİTÖRLER

Editör
Fahrettin Keleştimur, Kayseri / Türkiye

Onursal Editör
Erol Düren, İstanbul / Türkiye

Yardımcı Editörler
Güngör Akçay, Erzurum / Türkiye
Yeşim Erbil, İstanbul / Türkiye

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Beyza Özçınar, İstanbul / Türkiye

İstatistik Editörü
Halim İşsever, İstanbul / Türkiye

Yayın Danışmanı
Olcay Neyzi, İstanbul / Türkiye

İMTİYAZ SAHİBİ

Prof. Dr. Selçuk Özarmağan
İstanbul / Türkiye

YAYIN İLETİŞİMİ

Doç. Dr. Beyza Özçınar
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Mono-Blok Çapa, İstanbul 34093, Türkiye
editor@endokrin.com
jde.endokrin.com