EDİTÖRLER

Editör
Fahrettin Keleştimur, Kayseri / Türkiye

Onursal Editör
Erol Düren, İstanbul / Türkiye

Yardımcı Editörler
Güngör Akçay, Erzurum / Türkiye
Yeşim Erbil, İstanbul / Türkiye

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Beyza Özçınar, İstanbul / Türkiye

İstatistik Editörü
Halim İşsever, İstanbul / Türkiye

Yayın Danışmanı
Olcay Neyzi, İstanbul / Türkiye

Önemli Duyuru

Endokrinolojide Diyalog Dergisi Ocak 2014 tarihi itibari ile Endokrin Hastalıkları hakkında gelen çalışmaları periyodik olarak yayınlayan, uluslararası hakemli bir dergi olarak bütün bir yıl boyunca sürekli internet üzerinden (tek bir sayı) halinde yayınlanacaktır.

Primer tiroid lenfoması: Olgu sunumu
Kazım Çağlar Özçelik ve ark.
Amiloid Guatr: Olgu Sunumu
Bartu Badak ve ark.
Kolon kanserinin etyolojisinde hiperparatiroidizm ilişkisi: Dev paratiroid adenomu
Alican Güreşin ve ark.
Kolelitiyaziste antropometrik ölçümler ve metabolik sendromun değeri
Mustafa Donmez ve ark.
Unutulmuş guatr; Olgu sunumu
Bartu Badak ve ark.

İMTİYAZ SAHİBİ

Prof. Dr. Selçuk Özarmağan
İstanbul / Türkiye

YAYIN İLETİŞİMİ

Doç. Dr. Beyza Özçınar
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Mono-Blok Çapa, İstanbul 34093, Türkiye
editor@endokrin.com
jde.endokrin.com