EDİTÖRLER

Editör
Fahrettin Keleştimur, Kayseri / Türkiye

Onursal Editör
Erol Düren, İstanbul / Türkiye

Yardımcı Editörler
Güngör Akçay, Erzurum / Türkiye
Yeşim Erbil, İstanbul / Türkiye

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Beyza Özçınar, İstanbul / Türkiye

İstatistik Editörü
Halim İşsever, İstanbul / Türkiye

Yayın Danışmanı
Olcay Neyzi, İstanbul / Türkiye

Önemli Duyuru

Endokrinolojide Diyalog Dergisi Ocak 2014 tarihi itibari ile Endokrin Hastalıkları hakkında gelen çalışmaları periyodik olarak yayınlayan, uluslararası hakemli bir dergi olarak bütün bir yıl boyunca sürekli internet üzerinden (tek bir sayı) halinde yayınlanacaktır.

Papiller tiroid kanserli hastalarda 99mTc-nanokolloid ile sentinel lenf gangliyonu biyopsisinin proflaktik santral diseksiyon kararı üzerine etkisi
İsmail Cem Sormaz ve ark.
Papiller tiroid mikrokarsinomlu hastada yüksek tiroglobulin değerinin nedeni: mediastinel tiroid dokusu
Zeynep Gozde Ozkan ve ark.
Kolorektal kanserin onkolojik takibinde insidental saptanan metastatik multisentrik papiller tiroid kanseri
Alpen Yahya Gümüşoğlu ve ark.
Mediastinal yerleşimli paratiroid adenomunda mediastinoskopi yardımlı eksizyon
Ahmet BAL ve ark.
Laparoskopik sleeve gastrektomi deneyimlerimiz
Nurkan Törer ve ark.
Tiroid bezinin primer sküamöz hücreli karsinomu
Eyüp Murat Yılmaz ve ark.
Tiroid nodüllerinde ince iğne aspirasyon biyopsisinin tiroid hormonları ve tiroglobulin üzerine etkisi
Mehmet Kadir Bartın ve ark.

İMTİYAZ SAHİBİ

Prof. Dr. Selçuk Özarmağan
İstanbul / Türkiye

YAYIN İLETİŞİMİ

Doç. Dr. Beyza Özçınar
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Mono-Blok Çapa, İstanbul 34093, Türkiye
editor@endokrin.com
jde.endokrin.com