EDİTÖRLER

Editörler
Yeşim Erbil, İstanbul / Türkiye
Fahrettin Keleştimur, Kayseri / Türkiye

Onursal Editör
Selçuk Özarmağan, İstanbul / Türkiye

Yardımcı Editör
Nihat Aksakal, İstanbul / Türkiye

İstatistik Editörü
Halim İşsever, İstanbul / Türkiye

Yayın Danışmanı
Olcay Neyzi, İstanbul / Türkiye

Önemli Duyuru

Endokrinolojide Diyalog Dergisi Ocak 2014 tarihi itibari ile Endokrin Hastalıkları hakkında gelen çalışmaları periyodik olarak yayınlayan, uluslararası hakemli bir dergi olarak bütün bir yıl boyunca sürekli internet üzerinden (tek bir sayı) halinde yayınlanacaktır.

Adrenal kaynaklı kistik lenfanjioma: 2 olgu sunumu
Hakan Yabanoğlu ve ark.

İMTİYAZ SAHİBİ

Prof. Dr. Selçuk Özarmağan
İstanbul / Türkiye

YAYIN İLETİŞİMİ

editor@endokrin.com
jde.endokrin.com