Endemik bir bölgede multinodüler guatr tedavisinde total ve subtotal tirodiektominin karşılaştırılması

Burhan Mayir, Tuna Bilecik, Alkan Sakar, Mehmet Tahir Oruç, Ramazan Eryılmaz

Sayı: 2014, Cilt 11, Sayı 1

Rekürren hiperparatiroidinin önemli bir nedeni: Otogreft hiperpilazisi

Erdem Sarı, Mehmet Hacıyanlı, Melike Bedel Koruyucu, Özcan Dere, Onur Dülgeroğlu, Yusuf Kumkumoğlu, Özlem Gür

Sayı: 2014, Cilt 11, Sayı 1

Tekrarlayan guatrda cerrahi tedavi

Burhan Mayir, Mehmet Tahir Oruç, Ramazan Eryılmaz

Sayı: 2013, Cilt 10, Sayı 1

Papiller tiroid kanserli hastalarda 99mTc-nanokolloid ile sentinel lenf gangliyonu biyopsisinin proflaktik santral diseksiyon kararı üzerine etkisi

İsmail Cem Sormaz, Onur Bayram, Yalın İşcan, İlker Özgür, Ebru Yılmaz, Fatih Tunca, Yasemin Giles Şenyürek

Sayı: 2016, Cilt 13, Sayı 1

Kolorektal kanserin onkolojik takibinde insidental saptanan metastatik multisentrik papiller tiroid kanseri

Alpen Yahya Gümüşoğlu, Ahmet Cem Dural, Cevher Akarsu, Savaş Tuna, Mehmet Karabulut, Burak Kankaya, Nurten Sever, Muhammet Ferhat Çelik, Halil Alış

Sayı: 2016, Cilt 13, Sayı 1