Tirotoksik Hipokalemik Peryodik Paralizi: Kısa Bir Bakış ve Bir Olgu Sunumu

Mehmet Emin Demir, Mehmet Ali Eren, Mehmet Horoz, Turgay Ulaş, Melih Pamukçu

Sayı: 2013, Cilt 10, Sayı 2