Tiroid Nodüllerinin Ayirici Tanisinda Nodül İçi Glukoz Düzeyleri

Cevdet Aydin, Serap Soytac Inancli, Fevzi Balkan, Ahmet Dirikoc, Aylin Kilic Yazgan, Reyhan Ersoy, Bekir Cakir

Sayı: 2012, Cilt 9, Sayı 4

Tekrarlayan Erken Gebelik Kayıplarında Endokrinolojik Hastalıkların Rolü

Ercan BAŞTU, Mehmet Fırat MUTLU, Özlem DURAL, Faruk BUYRU

Sayı: 2012, Cilt 9, Sayı 4

Hashimoto Tiroiditi Olan Diyabetik Bir Vakada Foliküler Ve Papiller Karsinomu Birlikteliği

Umut Mousa, Neslihan Başcıl Tütüncü

Sayı: 2012, Cilt 9, Sayı 4

Kemik metastazları ile başvuran bir paratiroid karsinoma vakası: literatürün gözden geçirilmesi

Neslihan Soysal Atile, Betül Ekiz Bilir, Sibel Güldiken, Atakan Sezer, Neşe Torun, Arzu Çalık, Betül Uğur Altun, Armağan Tuğrul

Sayı: 2012, Cilt 9, Sayı 4

Tek Lobda Lokalize Sekonder Hiperparatiroidizmde Sedasyon Ve Lokal Anestezi İle Paratiroidektomi: Tek Merkez Deneyimi

Akın Önder, Murat Kapan, Sadullah Girgin, İbrahim Aliosmanoğlu, Mesut Gül, Fatih Taşkesen, Zülfü Arıkanoğlu, Ömer Başol

Sayı: 2012, Cilt 9, Sayı 3

Tedavisi zor bir graves olgusu ve hipertiroidizm tedavisinde alternatif bir yaklaşım: bilateral selektif tiroid arter embolizasyonu

Okan Bakıner, Emre Bozkırlı, Osman Kızılkılıç, Eda Ertörer

Sayı: 2013, Cilt 10, Sayı 2

Paratiroid adenomlarında klinik ve cerrahi deneyimimiz

Abuzer Dirican, Hüseyin Yönder, Serdar Karakaş, Mustafa Ateş, Vural Soyer, Dinçer Özgür, Bülent Ünal, İbrahim Şahin

Sayı: 2014, Cilt 11, Sayı 1

Tiroid bezi hastalıkları cerrahisi multidisipliner yönetimi: beş yıllık analiz ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi deneyimi

Ahmet Cem Dural, Cevher Akarsu, Mustafa Gökhan Ünsal, Süleyman Büyükaşık, Muhammet Ferhat Çelik, Özlem Soyluk Selçukbiricik, Hürriyet Turgut, Süleyman Bademler, Murat Gönenç, Halil Alış

Sayı: 2015, Cilt 12, Sayı 1

Normal tiroid bezi ile birlikte tiroglossal kistte papiller karsinom

Hüseyin Pülat, Kazım Çağlar Özçelik, Oktay Karaköse, İsmail Zihni, Abdil Cem İbiş

Sayı: 2015, Cilt 12, Sayı 1

Düşük yoğunluklu bir merkezde paratiroidektomi deneyimi

Burhan Hakan Kanat, Buğra Bozan, Zeynep Özkan, Özgen Solmaz, Fatih Erol, Hasan Baki Altınsoy, Fatih Mehmet Yazar, Mehmet Yaşar Aslanmirza

Sayı: 2015, Cilt 12, Sayı 1

Total tiroidektomi ve eş zamanlı paratiroid ototransplantasyonu sonrası kan parathormon ve kalsiyum değişiklikleri

Metin Serin, Türkay Kirdak, Halit Ziya Dundar, Serkan Ceylan, Barış Candan, Nazım Serhat Parlak, Nusret Korun

Sayı: 2015, Cilt 12, Sayı 1

Üçüncü nüksünde radikal boyun diseksiyonu yapılan tiroid papiller kanser olgusu

Mehmet Erikoğlu, Halil İbrahim Taşcı, Şakir Tavlı

Sayı: 2015, Cilt 12, Sayı 1

Papiller tiroid kanserinde tiroglobulin yüksekliğinin nadir bir nedeni: Tiroglosal kanal kistinde rezidü tiroid dokusu

Semra Aytürk, Mehmet Çelik, Atakan Sezer, Nuray Can, Ebru Taştekin, Ahmet Küçükarda, Ali Gökyer, Funda Üstün,Sibel Güldiken, Ayşe Armağan Tuğrul

Sayı: 2015, Cilt 12, Sayı 1

Folliküler neoplazide lobektominin yeri

Ömer Uslukaya, Zübeyir Bozdağ, Ahmet Türkoğlu, Hatice Gümüş, Zafer Pekkolay, Arif Hamidi, Metehan Gümüş

Sayı: 2015, Cilt 12, Sayı 1

Ailesel akdeniz ateşi olan 3 olguda tiroid bezinde diffüz amorföz eozinofilik birikim: Amiloid guatr

Nuket Eliyatkın, Güldidar Basmacı, Ahmet Aykas, Evrim Yalçın

Sayı: 2015, Cilt 12, Sayı 1

Papiller tiroid kanserli hastalarda 99mTc-nanokolloid ile sentinel lenf gangliyonu biyopsisinin proflaktik santral diseksiyon kararı üzerine etkisi

İsmail Cem Sormaz, Onur Bayram, Yalın İşcan, İlker Özgür, Ebru Yılmaz, Fatih Tunca, Yasemin Giles Şenyürek

Sayı: 2016, Cilt 13, Sayı 1

Papiller tiroid mikrokarsinomlu hastada yüksek tiroglobulin değerinin nedeni: mediastinel tiroid dokusu

Zeynep Gozde Ozkan, Yasemin Sanli, Berker Ozkan, Artur Salmaslioglu, Ferihan Aral, Seher Nilgun Unal

Sayı: 2016, Cilt 13, Sayı 1

Mediastinal yerleşimli paratiroid adenomunda mediastinoskopi yardımlı eksizyon

Ahmet BAL, Rüçhan Bahadır CELEP, Mustafa ÖZSOY, Ziya Taner ÖZKEÇECİ, Murat AKICI, Sezgin YILMAZ, Ogün ERŞEN, Yüksel ARIKAN

Sayı: 2016, Cilt 13, Sayı 1

Kolorektal kanserin onkolojik takibinde insidental saptanan metastatik multisentrik papiller tiroid kanseri

Alpen Yahya Gümüşoğlu, Ahmet Cem Dural, Cevher Akarsu, Savaş Tuna, Mehmet Karabulut, Burak Kankaya, Nurten Sever, Muhammet Ferhat Çelik, Halil Alış

Sayı: 2016, Cilt 13, Sayı 1

Tiroid bezinin primer sküamöz hücreli karsinomu

Eyüp Murat Yılmaz, Ethem Bilgiç, Erkan Karacan, Sevilay Gürcan, Şükrü Boylu

Sayı: 2016, Cilt 13, Sayı 1