Bayan Bir Hastada Sol Lobta Multinodüler Guatr İle Birlikte Görülen Sağ Tiroid Lobu Hemiagenezisi: Olgu Sunumu

Ali ÇİFTÇİ, Murat Burç YAZICIOĞLU, Mustafa Celalettin HAKSAL, Çağrı TİRYAKİ, Hamdi Taner TURGUT, Murat COŞKUN, Mehmet ÖZYILDIZ, Selim Yiğit YILDIZ, Çetin KOTAN

Sayı: 2014, Cilt 11, Sayı 1

Akut Apandisitli bir hastada tanımlanmamış feokromositoma: Zor acil cerrahi bir durum

Ali Coskun, Mehmet Yildirim, Serhat Akay, Nazif Erkan

Sayı: 2014, Cilt 11, Sayı 1

Ender rastlanan bir endokrin malignitesi: paratiroid karsinomu

Sertaç Ata Güler, Gökhan Pösteki, Tonguç Utku Yılmaz, Yeşim Gürbüz, Zeynep Cantürk, Nuh Zafer Cantürk

Sayı: 2014, Cilt 11, Sayı 1

Tiroidektomi sonrası geç dönemde ortaya çıkan hayatı tehdit edici kanama

Burhan Mayir, Uğur Doğan, Ümit Koç, Ayşe Arduçoğlu Merter, Mehmet Tahir Oruç

Sayı: 2013, Cilt 10, Sayı 4

Tekrarlayan guatrda cerrahi tedavi

Burhan Mayir, Mehmet Tahir Oruç, Ramazan Eryılmaz

Sayı: 2013, Cilt 10, Sayı 1

Laparoskopik ayarlanabilir stomalı gastrik band operasyonunun erken dönemde serum transaminaz ve lipit pro!li üzerine etkileri

Emrah Otan, Fatih Mehmet Avşar

Sayı: 2013, Cilt 10, Sayı 1

Graves hastalığında tedavi seçenekleri

Orcun Yalav, Orhan Demircan, Gurhan Sakman

Sayı: 2012, Cilt 9, Sayı 4

Tiroid bezi hastalıkları cerrahisi multidisipliner yönetimi: beş yıllık analiz ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi deneyimi

Ahmet Cem Dural, Cevher Akarsu, Mustafa Gökhan Ünsal, Süleyman Büyükaşık, Muhammet Ferhat Çelik, Özlem Soyluk Selçukbiricik, Hürriyet Turgut, Süleyman Bademler, Murat Gönenç, Halil Alış

Sayı: 2015, Cilt 12, Sayı 1

Üçüncü nüksünde radikal boyun diseksiyonu yapılan tiroid papiller kanser olgusu

Mehmet Erikoğlu, Halil İbrahim Taşcı, Şakir Tavlı

Sayı: 2015, Cilt 12, Sayı 1

Dev adrenal kitlelere laparoskopik yaklaşım

Akın Fırat Kocaay, Süleyman Utku Çelik, Ömer Arda Çetinkaya, Elvan Onur Kırımker, Seher Demirer

Sayı: 2015, Cilt 12, Sayı 1