Hashimoto Tiroiditli Hastalarda, Tiroidin Sonografik özellikleri, fonksiyonları ve Otoimmünitesi ile Nötrofil Lenfosit Oranı arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Akif Acay, Ahmet Ahsen, İlker Polat, Memnune Sena Ulu, Salim Susuz, Mehtap Beker Acay, Ufuk Özuğuz

Sayı: 2014, Cilt 11, Sayı 1

Bayan Bir Hastada Sol Lobta Multinodüler Guatr İle Birlikte Görülen Sağ Tiroid Lobu Hemiagenezisi: Olgu Sunumu

Ali ÇİFTÇİ, Murat Burç YAZICIOĞLU, Mustafa Celalettin HAKSAL, Çağrı TİRYAKİ, Hamdi Taner TURGUT, Murat COŞKUN, Mehmet ÖZYILDIZ, Selim Yiğit YILDIZ, Çetin KOTAN

Sayı: 2014, Cilt 11, Sayı 1

TİROİD HORMONU DİRENCİ OLAN VE SİSTOLİK ZAMAN ARALIĞI ENDEKSİ ÖLÇÜMÜ İLE TAKİP EDİLEN BİR OLGU SUNUMU

Alparslan Merdin, Mustafa Kemal Balcı, Fatma Avcı

Sayı: 2014, Cilt 11, Sayı 1

Endemik bir bölgede multinodüler guatr tedavisinde total ve subtotal tirodiektominin karşılaştırılması

Burhan Mayir, Tuna Bilecik, Alkan Sakar, Mehmet Tahir Oruç, Ramazan Eryılmaz

Sayı: 2014, Cilt 11, Sayı 1

Rekürren hiperparatiroidinin önemli bir nedeni: Otogreft hiperpilazisi

Erdem Sarı, Mehmet Hacıyanlı, Melike Bedel Koruyucu, Özcan Dere, Onur Dülgeroğlu, Yusuf Kumkumoğlu, Özlem Gür

Sayı: 2014, Cilt 11, Sayı 1

Fine needle aspiration cytology and bethesda system: are they absolutely reliable in surgery?

Gökhan Selcuk Ozbalci, Kagan Karabulut, Hamza Cinar, Ismail Alper Tarim, Ayfer Kamali Polat, Cafer Polat, Kenan Erzurumlu

Sayı: 2014, Cilt 11, Sayı 1

Erkek osteoporozu ve tedavisinde teriparatid kullanımı: Literatürün gözden geçirilmesi

Hüsniye Başer, Reyhan Ersoy, Bekir Çakır

Sayı: 2014, Cilt 11, Sayı 1

Ender rastlanan bir endokrin malignitesi: paratiroid karsinomu

Sertaç Ata Güler, Gökhan Pösteki, Tonguç Utku Yılmaz, Yeşim Gürbüz, Zeynep Cantürk, Nuh Zafer Cantürk

Sayı: 2014, Cilt 11, Sayı 1

Evaluation of Patient-Related Factors in Identification of Thyroid Nodules by Clinical Examination

Kasim Caglayan, Aylin Okur, Ergin Arslan, Ayse Yesim Gocmen

Sayı: 2014, Cilt 11, Sayı 1

Boyun Ağrıyla Başvuran Anaplastik Tiroid Kanserli Erkek Hasta: Olgu Sunumu

Birsen Unsal Koyuncu, Hasan Altunbas

Sayı: 2013, Cilt 10, Sayı 4

Tiroidektomi sonrası geç dönemde ortaya çıkan hayatı tehdit edici kanama

Burhan Mayir, Uğur Doğan, Ümit Koç, Ayşe Arduçoğlu Merter, Mehmet Tahir Oruç

Sayı: 2013, Cilt 10, Sayı 4

Mediastinal Paratiroid Adenomu

Hamza Cinar, Ismail Alper Tarım, Gökhan Selcuk Ozbalci, Sercan Büyükakıncak, Burcin Celik, Cafer Polat

Sayı: 2013, Cilt 10, Sayı 4

Tamamlayıcı tiroidektomilerde gama dedektör yardımlı ‘radioguided’ cerrahinin rolü

Hakan Seyit, Ahmet Dağ, Tamer Akça, Emel Ceylan Günay, Mehmet Ali Sungur, Süha Aydın

Sayı: 2013, Cilt 10, Sayı 1

Tekrarlayan guatrda cerrahi tedavi

Burhan Mayir, Mehmet Tahir Oruç, Ramazan Eryılmaz

Sayı: 2013, Cilt 10, Sayı 1

Ailesel tiroid medüller karsinomlu dört kız kardeş

Fazilet Erözgen, Neslihan Kurtulmuş, Cihad Tatar, Celal Kızılkaya, Rafet Kaplan

Sayı: 2013, Cilt 10, Sayı 1

Boyunda görülen nadir bir kitle brankial yarık kisti

Fatmagül Başarslan, Murat Tutanç, Murat Çelik, Seçil Arıca, İhsan Üstün, Hanifi Bayaroğulları, Ertap Akoğlu, Cumali Gökçe

Sayı: 2013, Cilt 10, Sayı 1

Brankiyal yarık kistini taklit eden okkült tiroid papiller karsinom metastazı

Hakan Yabanoğlu, Feza Yarbuğ Karakayalı, Gökhan Moray

Sayı: 2013, Cilt 10, Sayı 1

İntratorasik paratiroid karsinomu

Mehmet Erikoğlu, Bayram Çolak, Mustafa Sait Gönen, Mustafa Kulaksızoğlu

Sayı: 2013, Cilt 10, Sayı 1

Total Tiroidektomide LigaSure Kullanımı ile Geleneksel Yöntemin Karşılaştırılması

İsmail Yaman, Hayrullah Derici

Sayı: 2012, Cilt 9, Sayı 4

Düşük hacimli merkezde tiroide yönelik ofis ince iğne aspirasyon biyopsisi: Sitoloji ve histopatoloji sonuçları

Ahmet Cem Dural, Candaş Erçetin, TuganTezcaner, Mahir Kırnap, Z. Çiler Tezcaner, H. Gözde M. Dada, Tuna Şahin, Ö. Funca Yazıcı, Özlem Ergül

Sayı: 2012, Cilt 9, Sayı 4