Treatment of obesity with the trancend® implantabe gastric stimulator
2005, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa 010-010
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.