Tiroid operasyonlarında düşük doz remifentanil ile fentanilin hemodinami üzerine etkilerinin karşılaştırılması
2005, Cilt 2, Sayı 2, Sayfa 001-001
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.