Vasküler endoteliyal büyüme faktörü (VEGF)’nün diyabetik retinopati gelişimindeki rolü ve insülin direnci, beta-hücre indeksi ile ilişkisi
2005, Cilt 2, Sayı 2, Sayfa 003-003
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.