Folliküler adenom/minimal invaziv karsinom’un ayırıcı tanısında p27, Ki-67 c-erb B-2 ve p53′ün kullanılabilirliği
2005, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa 001-001
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.