Tip 2 diabetes mellitusta serum total sialik asit düzeyinin inflamatuvar göstergeler ve obezite ile ilişkisi
2005, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa 003-003
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.