Propylthiouracil tedavisine bağlı toksik hepatit olgusu
2005, Cilt 2, Sayı 3, Sayfa 008-008
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.