Primer sürrenal kitlelerine yaklaşım: 18 cerrahi olgunun irdelenmesi
2005, Cilt 2, Sayı 4, Sayfa 003-003
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.