Ekinokokkal tiroid nodülü: Olgu sunumu
2006, Cilt 3, Sayı 1, Sayfa 008-008
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.