Boyun Ağrıyla Başvuran Anaplastik Tiroid Kanserli Erkek Hasta: Olgu Sunumu
2013, Cilt 10, Sayı 4, Sayfa 139-141
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.