Endemik Bir Bölgede Multinodüler Guatrlı Hastalarda İnce İğne Aspirasyon ve Frozen Kesit İnceleme Duyarlılık Özgüllük ve Doğruluk Oranları
2007, Cilt 4, Sayı 1, Sayfa 002-002
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.