Tiroid Cerrahisinde Rekürren Laringeal Sinir Disseksiyonu İçin Önerilebilir Bir Yöntem: Berry Ligamanı Düzeyinde Sinirin Expozisyonu
2008, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa 005-005
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.