Endemik Guatr Bölgesinde Değişik Nedenlerle Yapılan Tiroidektomilerde Komplikasyon Oranları: 331 Olgunun Retrospektif Analizi
2008, Cilt 5, Sayı 1, Sayfa 006-006
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.