Bayan Bir Hastada Sol Lobta Multinodüler Guatr İle Birlikte Görülen Sağ Tiroid Lobu Hemiagenezisi: Olgu Sunumu
2014, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa 008-010
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.