Tiroidektomi Sonrası Gelişen Klinik Hipokalsemiyi Öngörmede Parathormon Tayininin Yeri
2009, Cilt 6, Sayı 2, Sayfa 004-004
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.