Tc-99m MIBI Paratiroid Sintigrafisinde Aksiller Lenf Tutulumu Saptanan Bir Olgu: Yanlış Pozitif Değerlendirme
2009, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa 008-008
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.