Adrenokortikal Adenom Kaynaklı Primer Hiperaldosteronizmin Tedavisinde Laparoskopik Adrenalektomi
2009, Cilt 6, Sayı 3, Sayfa 010-010
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.