Servikal Lenf Nodu Metastazı ile Tanısı Konulan Tiroidin Papiller Mikrokarsinomları: Beş Olgu Sunumu
2009, Cilt 6, Sayı 4, Sayfa 008-008
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.