I-131 tüm vücut taramada yalancı pozitifliğe neden olan özofagus aktivitesi
2011, Cilt 8, Sayı 2, Sayfa 010-010
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.