Düzenli hemodiyalize giren hastalarda sekonder hiperparatiroidili ile koroner arter hastalığının ilişkisi
2011, Cilt 8, Sayı 3, Sayfa 003-003
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.