Kistik tiroid nodüllerinde perkütan etanol enjeksiyonu ile tedavi
2011, Cilt 8, Sayı 4, Sayfa 005-005
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.