Sekonder hiperparatiroidinin kemik komplikasyonları ve cerrahi tedavi: Olgu sunumu
2011, Cilt 8, Sayı 4, Sayfa 009-009
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.