Primer hiperparatiroidi tedavisinde sinakalset kullanımı
2013, Cilt 10, Sayı 2, Sayfa 004-004
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.