Sekonder hiperparatirodide cerrahi girişim endikasyonlarımız
2012, Cilt 9, Sayı 4, Sayfa 006-006
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.