Üçüncü nüksünde radikal boyun diseksiyonu yapılan tiroid papiller kanser olgusu
2015, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa 037-040
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.