Ailesel akdeniz ateşi olan 3 olguda tiroid bezinde diffüz amorföz eozinofilik birikim: Amiloid guatr
2015, Cilt 12, Sayı 1, Sayfa 066-070
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.