Yirmi yıllık primer hiperparatiroidi deneyimi: 202 hastanın tedavi sonuçları
2019, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa 009-015
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.