Rekürren hiperparatiroidinin önemli bir nedeni: Otogreft hiperpilazisi
2014, Cilt 11, Sayı 1, Sayfa 022-025
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.