Multinodüler guatr nedeniyle bilateral total tiroidektomi yapılan hastalarda rastlantısal tiroid papiller ve mikropapiller karsinom sıklığı
2012, Cilt 9, Sayı 1, Sayfa 001-001
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.