Ciddi hiperkalsemi ile tanısı konan ve atrial trombüs gelişen Addison hastalığı: Olgu sunumu
2004, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa 006-006
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.