Az diferansiye tiroid karsinomunda internal juguler ven invazyonu ve intraluminal tümör trombozu: olgu sunumu
2004, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa 008-008
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.