İyot tutamayan tiroid kanser metastazlarının gösterilmesinde indium-III octreotid sintigrafisinin yeri olabilir mi?
2004, Cilt 1, Sayı 2, Sayfa 010-010
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.