Papiler tiroid kanserinin prognozunda vasküler endotelial büyüme faktörünün rolü
2004, Cilt 1, Sayı 3, Sayfa 002-002
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.