Sitolojik materyalde (İİAB) papiller tiroid karsinomun tanısında sitokeratin 19’un tanısal yararlılığı
2005, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa 005-005
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.