Epidural uygulanılan verapamilin nöroendokrin yanıta etkisi
2005, Cilt 2, Sayı 1, Sayfa 006-006
Fahrettin Keleştimur

Yukarıdaki kodu giriniz.