JDE | Journal of Dialog in Endocrinology

Endokrinolojide Diyalog Dergisi | Endokrinolojide Diyalog Derneğinin Resmi Yayını | ISSN :1306-2514 | eISSN : 1309-8594

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Journal of Dialog in Endocrinology

Vol 11, No 1, 1-2014

Önemli Duyuru:


"Endokrinolojide Diyalog Dergisi Ocak 2014 tarihi itibari ile Endokrin Hastalıkları hakkında gelen çalışmaları periyodik olarak yayınlayan, uluslararası hakemli bir dergi olarak bütün bir yıl boyunca sürekli internet üzerinden (tek bir sayı) halinde yayınlanacaktır.”

 

 

Araştırma-Original Article:

 

 

Gebelikte tiroid hastalıkları ve tedavisi

Thyroid disease and treatment in pregnancy

Emel Kıyak Çağlayan, Ergin Arslan, Kasım Çağlayan, Mesut Sipahi, Oktay Banlı, Murat Suher


Endokrinolojide Diyalog 2014, 11(1): 4-7.

 

 

 

Endemik bir bölgede multinodüler guatr tedavisinde total ve

subtotal tiroidektominin karşılaştırılması

Comparison of the total and subtotal thyroidectomy for multinodular

goiter in endemic region

Burhan Mayir, Tuna Bilecik, Alkan Sakar, Mehmet Tahir Oruç, Ramazan Eryılmaz

 

Endokrinolojide Diyalog 2014, 11(1): 11-14.

 


 

 

Diyabette antioksidan mekanizmalar

Antioxidant mechanisms in diabetes

Can Demirel, Hafiza Gözen

 

Endokrinolojide Diyalog 2014, 11(1): 30-39.

 


 

Evaluation of patient-related factors in identification of thyroid

nodules by clinical examination

Klinik muayene ile tiroid nodülü incelemesinde hasta etkili

faktörlerin incelenmesi

Kasim Caglayan, Aylin Okur, Ergin Arslan, Ayse Yesim Gocmen

 

Endokrinolojide Diyalog 2014; 11(1): 26-29.

 

 

 

pdf_ikon

 

 

Olgu Sunumu-Case Report:


 

Thyroid hormone resistance followed up with systolic

time interval index measurement

Tiroid hormonu direnci olan ve sistolik zaman araliği endeksi

ölçümü ile takip edilen bir olgu sunumu

Alparslan Merdin, Mustafa Kemal Balcı, Fatma Avcı

 

Endokrinolojide Diyalog 2014, 11(1): 1-3.


pdf_ikon

 

 

 

 

Right thyroid hemiagenesis with multinodular goitre on the left

lobe in female patient

Bayan bir hastada sol lobta multinodüler guatr ile birlikte

görülen sağ tiroid lobu hemiagenezisi

Ali Çiftçi, Murat Burç Yazıcıoğlu, Mustafa Celalettin Haksal, Çağrı Tiryaki, Hamdi Taner Turgut,

Murat Coşkun, Mehmet Özyıldız, Selim Yiğit Yıldız, Çetin Kotan

Endokrinolojide Diyalog 2014; 11(1): 8-10.


 

Undiagnosed pheochromocytoma in a patient with acute

appendicitis: a challenging surgical emergency condition

Akut Apandisitli bir hastada tanımlanmamış feokromositoma:

Zor acil cerrahi bir durum

Ali Coskun, Mehmet Yildirim, Serhat Akay, Nazif Erkan


Endokrinolojide Diyalog 2014, 11(1): 19-21.

 


 

Ender rastlanan bir endokrin malignitesi: paratiroid karsinomu

A rarely seen endocrine malignity: parathyroid carcinoma

Sertaç Ata Güler, Gökhan Pösteki, Tonguç Utku Yılmaz, Yeşim Gürbüz, Zeynep Cantürk, Nuh

Zafer Cantürk

 

Endokrinolojide Diyalog 2014, 11(1): 15-18.

 


 

 

Rekürren hiperparatiroidinin önemli bir nedeni: Otogreft

hiperpilazisi

An important cause of recurrent hyperparathyroidism : Autograft

hyperplasia

Erdem Sarı, Mehmet Hacıyanlı, Melike Bedel Koruyucu, Özcan Dere, Onur Dülgeroğlu, Yusuf

Kumkumoğlu, Özlem Gür

 

Endokrinolojide Diyalog 2014; 11(1): 22-25.

 


 
 
Turkish (Turkiye)English (United Kingdom)

Editors

Editor in Chief
Fahrettin Keleştimur, Kayseri / Türkiye

Honorary Editor
Erol Düren, İstanbul / Türkiye

Associate Editors
Neşe Çolak, İstanbul / Türkiye
Güngör Akçay, Erzurum / Türkiye
Mahir Özmen, Ankara / Türkiye

Managing Editor
Yeşim Erbil, İstanbul / Türkiye

Statistical Advisor

Halim İşsever, İstanbul / Türkiye

Editorial Advisor
Olcay Neyzi, İstanbul / Türkiye

LISTED INDEXES

Listed Indexes


Kapak

Owner

Prof. Dr. Selçuk Özarmağan, İstanbul / Türkiye

Correspondence Address

Prof. Dr. Yeşim Erbil
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi,
Genel Cerrahi Anabilim Dalı,
Mono-Blok Çapa, İstanbul 34093, Türkiye
E : editor@jde.endokrin.com
W : jde.endokrin.com

Printing House

Express Basımevi

Whois Online

We have 1 guest online