Anahtar Kelime Sayfalar
obezite 133
serum kalsiyum düzeyleri 133
insülin direnci 133
metabolik sendrom 133
kardiovasküler risk faktörleri. 133
erkek 139
anaplastik tiroid karsinom 139
tiroidit 139
boyun ağrısı 139
tiroidektomi 142
kanama 142
cerrahi sonrası izlem 142
adrenal bez 145
insidentaloma 145
ganglioneuroma 145
ektopik paratiroid adenoma 149
median sternotomi 149
primer hiperparatiroidi 149