Anahtar Kelime Sayfalar
tiroidektomi 001, 030, 062
tiroidektomi komplikasyonları 001
cerrahi branşlaşma 001
ürik asit 009
diyabetes mellitus 009
diyabetik periferal nöropati 009
tiroglossal kist 014
papiller karsinom 014
tiroid 014, 066
ön hipofiz 019
yetmezlik 019
panhipopituitarism 019
hiperparatiroidizm 025
paratiroid adenomu 025
paratiroidektomi 025
paratiroid ototransplantasyonu 030
hipokalsemi 030
parathormon 030
kalsiyum 030
yüzde değişim 030
nüks 037
rekürren cerrahi 037
tiroid papiller kanseri 037
kadın 041
çölyak hastalığı 041
psikiyatrik belirtiler 041
beck umutsuzluk ölçeği 041
beck depresyon ölçeği 041
ektopik tiroid dokusu 045
tiroglossal duktus kisti 045
tiroid karsinomu 045
adrenal bez neoplazileri 049
adrenalektomi 049
feokromositoma 049, 052
laparoskopik cerrahi 049
adrenal bezler 052
perioperatif bakım 052
yönetim 052
nöroendokrin tümör 058
pankreas 058
insülinoma 058
folliküler neoplazm 062
lobektomi 062
amiloid 066
ailesel akdeniz ateşi 066