Sertaç Ata Güler1, Gökhan Pösteki1, Tonguç Utku Yılmaz1, Yeşim Gürbüz2, Zeynep Cantürk3, Nuh Zafer Cantürk1

1Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
3Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji Bilim Dalı, Kocaeli

Anahtar Kelimeler: Endokrin malignitesi, paratiroid karsinomu, cerrahi rezeksiyon

Özet

Paratiroid karsinomu, nadir görülen bir endokrin malignitesidir. Paratiroid karsinomu, hiperkalsemik kriz, peptik ülser, kemik hastalıkları, renal taş oluşumu gibi kalsiyum metabolizmasını etkileyen bozukluklar ile klinik verir. Paratiroid karsinomunda tedavi cerrahidir. Kitlenin total olarak çıkarılması yeterli kabul edilmektedir. Paratiroid karsinomları son derece ender rastlanması ve ameliyat sırasında tanınamaması nedeniyle olguların çoğunda optimal tedavi mümkün olamamaktadır. Olgumuzda da ender rastlanan paratiroid karsinomu tanılı hasta sunulmuştur.