Birsen Unsal Koyuncu, Hasan Altunbas

Akdeniz University School of Medicine, Division of Endocrinology and Metabolism, Antalya, TURKEY

Anahtar Kelimeler: Erkek, anaplastik tiroid karsinom, tiroidit, boyun ağrısı

Özet

Giriş: Anaplastik tiroid karsinomu tüm tiroid kanserlerinin %2-5’ini oluşturur. Kadınlarda daha sık görülür. Burada boyun ağrısı ile başvuran, hızlı büyüyen anaplastik tiroid kanserli erkek hasta olgusunu sunuyoruz.
Olgu: 62 yaşında erkek hasta, subakut tiroidit tanısını taklit eden boyunda ağrı ve hassasiyeti ile başvurdu. 1 ay glukokortikoid tedavisini takiben ağrı ve hassasiyeti devam etti. Yapılan tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi tiroidin andiferansiye anaplastik karsinomu ile uyumlu geldi.
Sonuç: Glukokortikoid tedaviye yanıt alınamayan ağrılı tiroid durumunda, anaplastik tiroid karsinom tanısını da akılda tutmak gerekir.