Burhan Mayir, Uğur Doğan, Ümit Koç, Ayşe Arduçoğlu Merter, Mehmet Tahir Oruç

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Antalya

Anahtar Kelimeler: Tiroidektomi, kanama, cerrahi sonrası izlem

Özet

Tiroit cerrahisinde nadir bir mortalite sebebi ameliyat sonrası kanamadır. Hayatı tehdit edici kanamaların çok büyük çoğunluğu ameliyat sonrası 4-6 saat içinde ortaya çıkarken, az bir kısmı 24 saatten sonra ortaya çıkmaktadır. Bu makalede vasküler yapıları bağlamak için sütür kullanılmadan sadece ultrasonik koagülasyon cihazı kullanılarak yapılan tiroidektomi sonrası geç dönemde hayatı tehdit edici kanama gelişen bir olgu sunulmuştur.
Ellidört yaşında bayan hastaya total tiroidektomi yapıldı. Tiroidektomi sonrası 30. saatte ani bir öksürme sonrası boyunda ani gelişen şişme, nefes darlığı ve siyanoz gelişti. Yatak başında kesi yeri açılarak hematom drene edildi. Ameliyata alınan hastanın sağ üst kutup arterinden aktif kanama görülerek kontrol edildi.
Tiroidektomi sonrası nadirde olsa geç dönemde kanama görülebileceği düşünülerek hastaların en az 24 saat izlenmesi önerilmektedir. Koagülasyon cihazları kullanılarak yapılan tiroidektomilerde seçilmiş hastalarda büyük vasküler yapıların en az bir kere sütür ile bağlanması ameliyat sonrası kanama oranlarını azaltabilir.