Didem Öncel Yakar1, Ercan Karaarslan2, Tarık Terzioğlu3

1Acıbadem Hastanesi, Genel Cerrahi AD, İstanbul
2Acıbadem Üniversitesi, Radyoloji AD, İstanbul
3Amerikan Hastanesi, Genel Cerrahi AD, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Adrenal bez, insidentaloma, ganglioneuroma

Özet

Abdominal görüntüleme yöntemlerinin giderek daha fazla kullanılması ile insidentaloma saptanma oranı hızla artmıştır. Bu durum çoğunluğu nonfonksiyone ve benign olan adrenal lezyonlarına yönelik gereksiz tetkik ve cerrahi girişim yapılmasından kaçınılarak, seyrek görülen fonksiyone veya malign adrenal lezyonlarının ayırt edilmesi sorununu ortaya çıkartmıştır. Bu yazıda ameliyat sonrası dönemde ganglioneuroma olarak değerlendirilmiş bir non-fonksiyone adrenal tümör olgusu, adrenal kitlelerin ayırıcı tanısında ganglionöromayı akla getirebilecek özgün radyolojik bulgular tanımlanarak, bildirilmektedir. Bu seyrek hastalığın karakteristik özelliklerini akılda tutmak adrenal kitlelerinin ayırıcı tanısında yardımcı olabilir.