Mehmet Erikoğlu1, Bayram Çolak1, Mustafa Sait Gönen2, Mustafa Kulaksızoğlu2

1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD, Konya
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Endokrinoloji BD, Konya

Anahtar Kelimeler: paratiroid, karsinom, primer hiperparatiroidizm

Özet

Paratiroid karsinomu primer hiperparatiroidizmin oldukça nadir nedenlerindendir. Bütün primer hiperparatiroidilerin % 0,4–1’inin nedenini paratiroid karsinomları oluşturur. 64 yaşında bayan hasta primer hiperparatiroidizm tanısı ile opere edilmek üzere kliniğimize yatırıldı. Yapılan klinik incelemelerde intratorasik uzanım gösteren paratiroide ait kitle tespit edildi. Hastaya yapılan paratiroid eksizyonu sonrasında patolojik inceleme sonrasında paratiroid kanseri tespit edilmesi üzerine sağ tiroid lobektomi ve santral boyun diseksiyonu uygulandı ve hasta sorunsuz olarak taburcu edildi.