Mehmet Erikoğlu, Halil İbrahim Taşcı, Şakir Tavlı

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya

Anahtar Kelimeler: Nüks, rekürren cerrahi, tiroid papiller kanseri

Özet

Papiller tiroid kanseri en sık tiroid malignitesi olup sağ kalım oranı diğer kanserlere göre daha iyidir. Bu hastalarda eğer makroskopik olarak lenf nod tutulumu varsa terapotik olarak yapılacak lenf nod diseksiyonu cerrahi tedavinin bir parçası olarak kabul edilmektedir. Daha önce tiroid kanseri nedeniyle opere edilen hastalarda tekrarlayan boyun diseksiyonları morbidite oranlarını arttırmaktadır.
84 yaşında bayan hasta boyun sağ tarafta şişlik ve nefes darlığı şikâyeti ile başvurdu. Daha önce tiroid papiller kanseri nedeni ile dış merkezlerde 3 kez operasyonu (total tiroidektomi, 2 kez nüks nedeniyle boyun diseksiyonu) geçirmiş ve ve radyoaktif iyot ablasyon tedavisi uygulanmıştı. Yapılan boyun ultrasonografisi ve ince iğne aspirasyon biyopsisinde tiroid kanseri nüksü ile uyumlu bulgular tespit edildi. Sağ radikal boyun diseksiyonu ile beraber sağ tiroid lojundaki nüks kitle eksize edildi. Ameliyat sonrası dönemde hastada herhangi bir komplikasyon saptanmadı ve 2. günde sorunsuz şekilde taburcu edildi. Yapılan 8 aylık takipler sonrasında radyolojik olarak herhangi bir nüks, ya da tiroglobulin düzeylerinde yükselme saptanmadı.
Sonuç olarak papiller tiroid kanserinde rekürren cerrahilerin morbiditesi, primer girişime göre daha fazla olmasına rağmen, sunduğumuz zorlu diseksiyon vakasında olduğu gibi, deneyimli merkezlerde yapılan vakalar düşük morbidite ile yapılabilmektedir.