Semra Aytürk1, Mehmet Çelik1, Atakan Sezer2, Nuray Can3, Ebru Taştekin3, Ahmet Küçükarda4, Ali Gökyer4, Funda Üstün5,Sibel Güldiken1, Ayşe Armağan Tuğrul1

1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Edirne
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Edirne
4Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne
5Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Anabilim Dalı, Edirne

Anahtar Kelimeler: Ektopik tiroid dokusu, tiroglossal duktus kisti, tiroid karsinomu

Özet

İyi diferansiye tiroid kanserleri tüm primer tiroid kanserlerinin %90’ını oluşturmaktadır. Hastaların cerrahi sonrası 6 aylık periyodlarla boyun ultrasonografisi, tiroid stimülan hormon (TSH), tiroglobulin (Tg) ve anti-tiroglobulin (anti-Tg) düzeyleri ile takip edilmesi gereklidir. İzlemde anti-Tg negatifliğine rağmen ısrarlı Tg yüksekliği saptanır ise diferansiye tiroid kanserinin nüksü, rezidüsü veya metastazı düşünülmelidir. Daha nadir olarak bazı olgularda ektopik tiroid dokusu da görülebilmektedir. Biz total tiroidektomi sonrası takiplerinde Tg yüksekliği saptanan ve görüntüleme yöntemleri ile tiroglossal kanal kist (TKK) içerisinde ektopik tiroid dokusu tespit edilen bir papiller tiroid karsinomu olgusu sunmayı amaçladık.